Giải cứu Trung Quốc khỏi đại dịch Corona và khủng hoảng kinh tế: Kinh nghiệm và bài học

CORONA VÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ:

KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC

YI HUANG, CHEN LIN, PENGFEI WANG, 
ZHIWEI XU1

BIÊN DỊCH: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN, 
HUỲNH THỊ NGỌC LÝ2

Sự bùng phát của COVID-19 đã chính thức trở thành đại dịch, điều cần thiết là không chỉ xem làm thế nào để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng mà còn cả khủng hoảng kinh tế và tài chính. Trong cả hai trường hợp, các bài học gần đây từ Trung Quốc cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Các chính sách y tế công mà Trung Quốc ban hành dường như đã có hiệu lực tích cực, ít nhất là trong ngắn hạn. Nhưng các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng vẫn có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế.


[1]https://voxeu.org/article/saving-china-coronavirus-and-economic-meltdown-experiences-and-lessons?fbclid=IwAR0V889odSzDvDkfG5MgEFYqXqR1K96Qkf_jSq4s9UQugJSjadqbnKvj1JY

[2] Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM (VNUHCM-IBT)

Dowwnload here


Tổng truy cập: 22,281

662