Học bổng khóa học Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (11/2019)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính thông báo về Học bổng khóa học Phân tích thống kê và Kinh tế lượng cụ thể như sau:

1/ Số lượng học bổng: Sẽ có 20 suất học bổng 100% học phí và 4 suất học bổng 70% học phí khóa học.

2/ Giá trị học bổng: tương đương học phí khóa học 2,950,000 đồng.

3/ Thời gian, địa điểm học: 23/11/2019 – 5/1/2020; một số buổi sáng thứ Bảy, một số buổi chiều thứ Bảy, một số buổi sáng Chủ nhật 
Địa điểm: 8 buổi tại UEL campus, 2 buổi tại 45 Đinh Tiên Hoàng Q1  
Thông tin chi tiết về khóa học: TẠI ĐÂY.

4/ Điều kiện được xét cấp học bổng

- Là sinh viên, học viên UEL
- Điểm trung bình từng học kì tại UEL đạt từ 7.0 trở lên
- Tham gia tất cả các bài giảng của khóa học này
- Ưu tiên những sinh viên có ý tưởng nghiên cứu hay, những sinh viên đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu, những sinh viên đã có những đóng góp tích cực cho các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
- Ưu tiên những sinh viên đã học kinh tế lượng, sinh viên khác vẫn có thể đăng kí

5/ Hồ sơ đăng ký học bổng

- CV viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, không quá 1,5 trang A4 (Theo mẫu đính kèm).
- Bảng điểm các học kì tại UEL, bản copy có xác nhận của khoa hoặc trường  
- Ý tưởng nghiên cứu (a research proposal) không quá 500 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
- A statement không quá 300 từ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt trình bày vốn kiến thức và kỹ năng hiện có của bạn, mục tiêu tương lai của bạn, vì sao bạn muốn tham gia khóa học này, vì sao học bổng này là cần thiết.  

6/ Tiến độ:

- Đăng kí học và nhận học bổng                                                  : 11/11/2019
- Đăng kí học không nhận học bổng và được giảm 15% học phí: 15/11/2019
- Đăng kí học không nhận học bổng và không giảm học phí       : 19/11/2019

Tư vấn, đăng kí học, và nộp hồ sơ: cô Huỳnh Thị Ngọc Lý, lyhtn@uel.edu.vn, điện thoại 0934090592, A805 UEL.


Tổng truy cập: 234,526