Mời tham gia thực hiện BCTN 2019

THÔNG BÁO

(V/v mời tham gia thực hiện Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2019)

     Báo cáo thường niên thị trường tài chính (BCTN TTTC) do Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và tài chính chủ trì là chuỗi báo cáo với điểm nhấn theo các chủ đề mang tính thời sự liên quan đến chính sách kinh tế và tài chính được xuất bản hằng năm. BCTN TTTC 2019 (lần thứ 7) sẽ liên quan đến chủ đề: Công nghệ tài chính (Fintech), tiền kỹ thuật số (Digital currency).

     Trường Đại học Kinh tế - Luật kính mời các nhà khoa học của Trường tham gia thực hiện BCTN TTTC 2019 với các nội dung chính theo file đính kèm.    

     Nhà Trường rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia thực hiện BCTN TTTC 2019.

     Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, phòng 805A hoặc email: sonth@uel.edu.vn (TS. Trần Hùng Sơn) trước ngày 12/04/2019.

Xem chi tiết: ThongBao.MoiThamGiaBCTN2019.pdf


Tổng truy cập: 245,568