Ban cố vấn chuyên môn

Martin Crane 

TS Martin Crane là Phó giáo sư của School of Computing và là Giám đốc trung tâm ARC-SYM của Đại học Dublin City của Ireland. Ông nhận bằng TS năm 1993 tại Trinity College Dublin. 

Hướng nghiên cứu chính của PGS. TS Martin Crane là khoa học tính toán; phân tích chuỗi thời gian; Complex Systems trong tài chính định lượng và phân tích dữ liệu sinh học. Ngoài ra, các dự án nghiên cứu của ông là hợp nhất Fintech (Fintech fusion).

Boualem Djehiche

TS Boualem Djehiche là giáo sư Toán thống kê (Mathematical Statistics) của Viện Công nghệ Hoàng Gia KTH từ năm 2001. Ông nhận bằng TS về lĩnh vực toán học từ Viện Công nghệ Hoàng Gia KTH của Đại học Stockholm. 

Hướng nghiên cứu của ông là phân tích và ứng dụng Stochastic nhằm tối ưu hóa việc kiểm soát và các hoạt động kinh doanh; ứng dụng toán trong tài chính và bảo hiểm.

David Tripe

David Tripe là Giáo sư khoa Kinh tế học và Ngân hàng thuộc Đại học Massey - New Zealand. Ông nhận bằng tiến sĩ của Đại học Massey vào năm 2005. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu công bố trên các tạp chí và các nhà xuất bản uy tín. 

Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là ngân hàng và hệ thống ngân hàng; hiệu quả hoạt động của ngân hàng; tài chính vi mô; lãi suất và chính sách tiền tệ; chính sách vĩ mô; cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng; hệ thống thanh toán; quản lí tài sản và nợ trong lĩnh vực ngân hàng; thanh khoản ngân hàng; quản lí rủi ro ngân hàng.

Ngô Đăng Thành

TS. Ngô Đăng Thành là giảng viên tại đại học Massey (New Zealand) và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Các công trình nghiên cứu của TS. Ngô Đăng Thành tập trung vào đo lường sự hiệu quả và năng suất trong ngành ngân hàng và tài chính; kinh tế học về hàng không và vận tải cùng nhiều lĩnh vực khác. Nghiên cứu khoa học của ông gần đây được công bố thuộc Transportation Research Part A: Policy and Practice, Pacific Accounting Review, International Journal of Managerial Finance and Sustainability. TS. Ngô Đăng Thành đồng thời là biên tập của tạp chí Journal of Financial Studies (IJFS) được liệt kê vào ESCI và Scopus.

Nguyễn Chí Kiên

TS Nguyễn Chí Kiên hiện là Data Scientist tại Công ty AIA Việt Nam. Trước đây, TS Kiên đã làm việc cho Công ty Trust Circle và Bloomberg LP. Ông nhận bằng Tiến sĩ về Kĩ thuật Điện và Máy tính tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign, Hoa kì. Hướng nghiên cứu của TS Kiên bao gồm Học máy, Lí thuyết trò chơi, Xác suất thống kê, An ninh mạng, Tài chính định lượng. Ông đã có nhiều bài báo đăng trên các Tạp chí và Kỉ yếu hội nghị quốc tế và trong nước.