Tìm hiểu chi tiết về chương trình Công nghệ tài chính (Fintech) (30/05/2019)

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông mới (Information and Communications Technology-ICT) là nhân tố nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Đại học Quốc gia TP.HCM và Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện (28/05/2019)

Đại học quốc gia TP.HCM và Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2018: Cải cách ngân sách nhà nước thuế và phí (28/05/2019)

Trong tháng 4 năm 2019, CEFR trân trọng giới thiệu cuốn sách Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2018: Cải cách ngân sách nhà nước, thuế và phí