Cộng tác viên

Vinh Dang

TS Vinh Dang nhận bằng tiến sĩ về Khoa học máy tính tại Đại học Lorraine,
Pháp. Ông đồng thời cũng tốt nghiệp ngành Luật và Financial Engineering. Hướng nghiên cứu của TS Vinh Dang là máy học trong hệ thống tài chính và an ninh mạng. Hiện nay, ông đang là Data Scientist, Solution Architect và đồng thời là giảng viên tại Đại học Công Nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Hoàng Trung

Kỹ sư nghiên cứu tại công ty Trusting Social. Lê Hoàng Trung tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM (2018). Các nghiên cứu của Trung hiện tại liên quan đến ứng dụng machine learning cho các bài toán về mạng xã hội, tài chính và y tế.Tổng truy cập: 86,080

15,219