Cộng tác viên

Vinh Dang

TS Vinh Dang nhận bằng tiến sĩ về Khoa học máy tính tại Đại học Lorraine,
Pháp. Ông đồng thời cũng tốt nghiệp ngành Luật và Financial Engineering. Hướng nghiên cứu của TS Vinh Dang là máy học trong hệ thống tài chính và an ninh mạng. Hiện nay, ông đang là Data Scientist, Solution Architect và đồng thời là giảng viên tại Đại học Công Nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Hoàng Trung

Kỹ sư nghiên cứu tại công ty Trusting Social. Lê Hoàng Trung tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM (2018). Các nghiên cứu của Trung hiện tại liên quan đến ứng dụng machine learning cho các bài toán về mạng xã hội, tài chính và y tế.

 

Nguyễn Thành Đạt

 

ThS Nguyễn Thành Đạt tốt nghiệp chuyên ngành tài chính-ngân hàng tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Hiện đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành tài chính-ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG TP.HCM. Hướng nghiên cứu chính của ThS Nguyễn Thành Đạt bao gồm rủi ro ngân hàng, hiệu quả hoạt động ngân hàng. ThS Nguyễn Thành Đạt là tác giả/ đồng tác giả của nhiều bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín như: Journal of Risk and Financial Management; Cogent Business & Management; International Journal of Financial Studies; Sustainability.

 

Trang Pham

Trang Pham nhận bằng ThS chuyên ngành kinh tế chính trị quốc tế tại trường Đại học Công nghệ Nanyang. Trang Pham hiện đang là nghiên cứu sinh tại Maastricht school of governance - United Nations University( Unu)-Merit. Hướng nghiên cứu của Trang Pham bao gồm digital technologies và innovations; innovation và spatial inequality.