Nhân sự

Trần Hùng Sơn: Viện Trưởng


PGS. TS Trần Hùng Sơn 
– Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM – nhận bằng tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng tại Trường Đại học Kinh tế-Luật.


PGS. TS Trần Hùng Sơn là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và quốc tế về thị trường tài chính, tài chính phát triển (độ sâu tài chính, hiệu quả tài chính, ổn định tài chính và tiếp cận tài chính), tài chính toàn diện, tiền kỹ thuật số
, công nghệ tài chính. PGS. TS Trần Hùng Sơn có nhiều năm kinh nghiệm giữ cương vị Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế-Tài chính thuộc trường Đại học Kinh tế-Luật.

 

Lê Đức Quang Tú: Phó Viện Trưởng

TS Lê Đức Quang Tú 
– Phó  Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM – nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành tài chính-ngân hàng tại Trường Đại học Canberra, Australia


Hướng nghiên cứu chính của TS Lê Đức Quang Tú theo đuổi trong nhiều năm qua tập trung vào các chủ đề về hiệu quả và năng suất của các định chế tài chính; các vấn đề về chính sách và quản lý đối với khu vực tài chính; phát triển thị trường tài chính và công nghệ tài chính. Ông là tác giả/ đồng tác giả của nhiều bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín như: International Journal of Managerial Finance, Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, Managerial Finance, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Pacific Accouting Review, Post-Communist Economies. TS Lê Đức Quang Tú là thành viên phản biện khoa học cho các tạp chí: International Journal of Managerial Finance, Managerial Finance và các tạp chí uy tín khác.

 

TS Phạm Thị Thanh Xuân: Phó Viện trưởng, Trưởng Bộ môn ngân hàng - Khoa Tài chính - Ngân hàng


TS Phạm Thị Thanh Xuân nhận bằng tiến sĩ tại đại học Rennes 1 - Pháp. 

Hướng nghiên cứu chính của TS Phạm Thị Thanh Xuân là lạm phát, tiền tệ và thị trường tài chính.

 

Nguyễn Thanh Liêm: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

TS Nguyễn Thanh Liêm tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật, sau đó nhận bằng thạc sĩ ngành Tài chính – Kế toán tại Đại học Bangor (Anh) hạng xuất sắc. TS Nguyễn Thanh Liêm đã tham gia chương trình nghiên cứu sinh tại đại học Frankfurt, và đã hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh tại trường đại học Kinh tế - Luật, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng năm 2019. 

Hướng nghiên cứu của TS Nguyễn Thanh Liêm là các chủ đề về tài chính doanh nghiệp, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, rủi ro thanh khoản, hiệu quả ngân hàng.


Huỳnh Thị Ngọc Lý: Nghiên cứu viên

ThS Huỳnh Thị Ngọc Lý - Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM. ThS Huỳnh Thị Ngọc Lý tốt nghiệp cao học Quản trị Kinh Doanh tại National Institute of Development Administration (NIDA- Thái Lan).

Hướng nghiên cứu của ThS Huỳnh Thị Ngọc Lý là về Fintech, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thương hiệu.


Võ Đình Vinh: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

TS Võ Đình Vinh nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Lund, Thuỵ Điển. 

Các nghiên cứu của TS Võ Đình Vinh liên quan đến các chủ đề định giá tài sản, quản trị rủi ro, công nghệ tài chính, ứng dụng machine learning trong thị trường tài chính và hoạt động của ngân hàng trung ương. TS Võ Đình
Vinh tham gia phản biện cho các tạp chí như Economic Modelling, Asia-Pacific Financial Markets.

 

Hồ Hữu Tín: Nghiên cứu viên

 

ThS. Hồ Hữu Tín - Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM. Hồ Hữu Tín tốt nghiệp MBA tại Đại học Quốc tế - ĐHQG Tp. HCM năm 2019 với chủ đề Đa dạng hóa thu nhập và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

 

Hướng nghiên cứu của ThS. Hồ Hữu Tín là Hiệu quả hoạt động, thanh khoản, đa dạng hóa thu nhập và năng lực cạnh tranh của ngân hàng, Fintech, chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, ...

 

Lưu Bích Thu: Nghiên cứu viên

 

ThS Lưu Bích Thu – Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM.  ThS Lưu Bích Thu tốt nghiệp cao học Kinh tế Phát triển tại Chương trình cao học Việt Nam-Hà Lan, Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Hướng nghiên cứu của ThS Lưu Bích Thu là về ứng dụng Khoa học Dữ liệu vào lĩnh vực tài chính, Fintech,  rủi ro tín dụng, tài chính toàn diện, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

 

Nguyễn Thành Đạt: Nghiên cứu viên

 

ThS Nguyễn Thành Đạt – Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM. Hướng nghiên cứu của ThS Nguyễn Thành Đạt là tài chính phát triển, cấu trúc thị trường và rủi ro hệ thống ngân hàng.

 

Châu Nguyễn Thanh Ngân:Thư ký hành chính