Bộ dữ liệu ngân hàng phục vụ cho nghiên cứu (26/08/2022)

IBT xin giới thiệu bộ dữ liệu của 45 ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2002–2021. Đây là bộ dữ liệu được xây dựng có tính hệ thống đầu tiên về các ngân hàng tại Việt Nam.

Giới thiệu và cung cấp công cụ hỗ trợ tải dữ liệu Refinitiv 

File công cụ (Template) định dạng trên Excel hỗ trợ thu thập dữ liệu Refinitiv cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBGV, NCS, HVCH và SV của UEL.