Chương trình giảng dạy phương pháp nghiên cứu, công bố bài báo khoa học dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa 2/2023 (18/05/2023)

Nội dung được chọn lọc giải thích các kiến thức cần thiết thay vì dàn trải và phù hợp cho khối ngành Kinh tế, Quản lý và áp dụng kỹ năng được ở nhiều ngành học: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Thương mại,v.v.

Bộ dữ liệu ngân hàng phục vụ cho nghiên cứu (26/08/2022)

IBT xin giới thiệu bộ dữ liệu của 45 ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2002–2021. Đây là bộ dữ liệu được xây dựng có tính hệ thống đầu tiên về các ngân hàng tại Việt Nam.

Giới thiệu và cung cấp công cụ hỗ trợ tải dữ liệu Refinitiv 

File công cụ (Template) định dạng trên Excel hỗ trợ thu thập dữ liệu Refinitiv cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBGV, NCS, HVCH và SV của UEL.