Giới thiệu và cung cấp công cụ hỗ trợ tải dữ liệu Refinitiv 

File công cụ (Template) định dạng trên Excel hỗ trợ thu thập dữ liệu Refinitiv cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBGV, NCS, HVCH và SV của UEL.

Tổng truy cập: 234,502