Ấn phẩm "Báo cáo Kinh tế vĩ mô thành phố Hồ Chí Minh tháng 12.2022" (04/01/2023)

Đà phục hồi ở các quý trước bị gãy nghiêm trọng ở quý IV. Quý III xác lậpđỉnh tăng trưởng, Quý IV xác lập đáy của năm 2022. Kinh tế Thành phố dù có cải thiện sau sốc Covid-19 nhưng sức khỏe chưa bằng được với lịch sử từng có ở 2019.

Ấn phẩm “Báo cáo Kinh tế vĩ mô thành phố Hồ Chí Minh tháng 6.2022” (05/07/2022)

Ấn phẩm “Báo cáo Kinh tế vĩ mô thành phố Hồ Chí Minh tháng 6.2022”

Mô hình nào cho mobile money tại Việt Nam? (12/06/2019)

Trần Hùng Sơn 
Viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - Luật

“Ngân Hàng Việt Nam Trong Kỷ Nguyên Số" ("Vietnam Banking In The Digital Age Forum") (04/06/2019)

Diễn đàn thường niên “Vietnam Banking in the Digital Age Forum” dự kiến tổ chức trong tháng 7/2019 tại Hội trường A Trường Đại học Kinh tế-Luật.

SIFT: BIG DATA và ứng dụng Analytics (30/05/2019)

Hội thảo giới thiệu về BIG DATA, ứng dụng Analytics