Thế giới quản lý sàn giao dịch tiền mật mã như thế nào

LTS: Theo Quyết định 942 ban hành ngày 15-6 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025 mới đây, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước là cơ quan chủ trì nghiên cứu, thí điểm “tiền ảo” dựa trên công nghệ blockchain (tiền mật mã), thời gian thực hiện từ năm 2021-2023.

Tổng truy cập: 86,076

15,215