Công bố "Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh Quý III.2022"

"Mức tăng trưởng kỷ lục đã được xác lập ở nhiều khu vực kinh tế, từng bước đưa Thành phố tiến gần đến mục tiêu đạt tăng trưởng từ 6,0% đến 6,5%". Đây là nghiên cứu của nhóm tác giả từ trường Đại học Kinh tế-Luật và Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, do TS. Phạm Thị Thanh Xuân chủ trì

Tổng truy cập: 245,572