Hướng dẫn sử dụng phương pháp Phân tích bao dữ liệu trong Excel: Vietnamese DEA add-in for Excel (phiên bản 2.0)

Hướng dẫn sử dụng phương pháp Phân tích bao dữ liệu trong Excel:

Vietnamese DEA add-in for Excel (phiên bản 2.0)

Ngô Đăng Thành

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Massey Business School, New Zealand

Tóm tắt:

Bài viết trình bày tóm tắt về phương pháp Phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) cũng như một số mô hình cơ bản của nó, bao gồm mô hình ước lượng hiệu quả kỹ thuật (sử dụng dữ liệu chéo – cross-sectional data) và mô hình ước lượng năng suất tổng hợp Malmquist TFP theo thời gian (sử dụng dữ liệu bảng – panel data). Phiên bản 2.0 này cũng cung cấp cho người dùng thông số về các bộ trong số tối ưu (multipliers hay shadow prices). Việc sử dụng phương pháp Phân tích bao dữ liệu giúp các nhà nghiên cứu có thể đánh giá được hiệu quả (tương đối) của các đơn vị/doanh nghiệp/tổ chức (gọi tắt là các đơn vị ra quyết định – Decision making units, DMUs) hoạt động trong cùng một ngành nghề, lĩnh vực như ngân hàng, giáo dục, bệnh viện… Việc xây dựng một tiện ích thực hiện phân tích bao dữ liệu dành cho người Việt được hy vọng sẽ góp phần nhân rộng tính ứng dụng và tính phổ biến của phương pháp này tại Việt Nam. Trong các phiên bản tiếp theo, tác giả hy vọng có thể tích hợp thêm nhiều mô hình như Fisher DEA, SBM DEA, Network DEA… vào tiện ích VDEA nói trên.

Download here