Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6.2022

Ấn phẩm “Báo cáo Kinh tế vĩ mô thành phố Hồ Chí Minh tháng 6.2022” công bố kết quả phân tích quá trình hồi phục của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 6 tháng đầu năm 2022. Đây là một trong những hoạt động nghiên cứu phục vụ hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.


Đây cũng là một phần quan trọng trong chuỗi nghiên cứu về kinh tế thành phố, trước, trong và hậu dịch Covid-19, là sự tiếp nối của hai ấn phẩm
“Lựa chọn chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn Covid-19công bố năm 2020 và “Kiến tạo động lực phục hồi kinh tế TP.HCM” công bố năm 2021.


Nội dung ấn phẩm chắt lọc trình bày những tiêu điểm trong quá trình hồi phục của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bằng sức bật mạnh mẽ ngay sau những ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa; cùng những nhận định về khả năng
tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm 2022. Thành phố cơ bản đã thoát sớm pha hồi phục và bắt đầu bước vào pha tăng trưởng, rất cần được tiếp thêm động lực một cách hợp lý. Dịch Covid-19 đã đi qua nhưng những hệ lụy còn dai dẳng tạo nên những thách thức không nhỏ, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ làm gãy đà hồi phục đang có mà còn tiềm tàm rủi ro đối với pha tăng trưởng của chu kỳ mới. Các vấn đề này đều được phân tích và súc tích trình bày trong báo cáo này. Các khởi động đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững được trình bày ở phần cuối: Hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn.


Nội dung nghiên cứu được bố cục trong 4 phần chính, như sau:
Phần 1. Tiêu điểm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022.
Phần 2. Định hướng 6 tháng cuối năm 2022.
Phần 3. Các thách thức dai dẳng cản trở sự phát triển của thành phố
Phần 4. Hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn

Ấn phẩm này là sản phẩm của nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học Kinh Tế-Luật và Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhận định trình bày trong nghiên cứu này không phản ánh quan điểm của Trường Đại học Kinh Tế-Luật và Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM.

Thay mặt nhóm nghiên cứu
TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN

Download here

 
Tổng truy cập: 234,487