Báo cáo Ngân hàng số Việt Nam 2021

BÁO CÁO NGÂN HÀNG SỐ VIỆT NAM 2021

Lê Đức Quang Tú(*) - Hồ Hữu Tín(**)

Song song với sự phát triển của Internet Banking và Mobile Banking, Ngân hàng số đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dùng. Báo cáo khảo sát về Ngân hàng số của Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng ĐHQG TP.HCM được thực hiện với mục đích khảo sát đánh giá của người dùng về ngân hàng số tại Việt Nam, cũng như so sánh các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng số hiện tại.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả để có điều kiện chỉnh sửa, bổ sung ở các báo cáo định kỳ tiếp theo về ngân hàng số tại Việt Nam.

(*) Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật

(**) Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật

Download hereTổng truy cập: 100,371

13,150